Các nghiên cứu khoa học của PGS.TS.BS. Phạm Hữu Nghị & Phòng khám Laser Thẩm mỹ Venus Medi

U mạch máu trẻ em

Điều trị U mạch máu trẻ em bằng Laser

Điều Trị U Mạch Máu Trẻ Em bằng Laser Nd: YAG – Hiệu quả, An toàn, Thời gian ngắn

Mục lục1 Điều Trị U Máu bằng Laser Nd: YAG – Hiệu quả, An toàn, Thời gian ngắn1.1 Tóm tắt1.2 I. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:1.2.1 1. 1 Đối tượng nghiên cứu:1.3 II. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UMMTE BẰNG LASER Nd: YAG1.3.1 2.1 Số lần điều trị1.3.2 2.2 Kết quả điều trị 1.4

Đọc thêm »

Giãn mạch máu ở da mũi

Điều trị giãn mạch máu mũi

Đánh giá hiệu quả ứng dụng laser Nd: YAG xung dài trong điều trị giãn mạch máu nhỏ vùng mũi

Mục lục1 Đánh giá hiệu quả ứng dụng laser Nd: YAG xung dài trong điều trị giãn mạch máu nhỏ vùng mũi1.1 I. Đặt vấn đề1.2 II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu1.2.1 2.1 Đối tượng:1.2.2 2.2  Phương tiện điều trị1.2.3 2.3 Các bước tiến hành1.2.4 2.4 Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều

Đọc thêm »

Dị dạng tĩnh mạch ở môi và khoang miệng

Điều trị giãn tĩnh mạch khoang miệng

Điều trị dị dạng tĩnh mạch trong khoang miệng và niêm mạc môi đỏ bằng laser Nd:YAG xung dài

Mục lục1 Điều trị dị dạng tĩnh mạch trong khoang miệng và niêm mạc môi đỏ bằng laser Nd:YAG xung dài1.1 Tóm tắt:1.2 I. Đặt vấn đề: 1.3 II. Đối tượng và phương pháp1.3.1 1-Đối tượng:1.3.2 2- Đánh giá kết quả điều trị:1.3.3 3- Xử lý số liệu bằng phần mền thống kê Epi Info

Đọc thêm »
Điều trị giãn tĩnh mạch môi má

Điều trị dị dạng tĩnh mạch nông niêm mạc môi má bằng laser Nd:YAG quang đông bề mặt

Mục lục1 Điều trị dị dạng tĩnh mạch nông niêm mạc môi má bằng laser Nd:YAG quang đông bề mặt1.1 Tóm tắt: 1.2 I. Đặt vấn đề1.3 II. Đối tượng và phương pháp1.3.1 2.1 Đối tượng:1.3.2 2.2  Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu và tiên cứu1.3.3 2.3  Phương tiện điều trị1.3.4 2.4 Đánh giá kết

Đọc thêm »

Đăng kí tham gia
“Hồi sinh làn da sau mùa dịch”

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN
TỪ BÁC SĨ